Noves normes ortogràfiques del català

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha ratificat la Gramàtica de la llengua catalana, un document que té caràcter normatiu. La redacció d’aquest text ha comportat també publicar una nova …
— Read on www.racocatala.cat/

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha ratificat la Gramàtica de la llengua catalana, un document que té caràcter normatiu. La redacció d’aquest text ha comportat també publicar una nova versió de l’Ortografia de la llengua catalana. Aquesta versió introdueix canvis substancials a la normativa vigent. Des de Racó Català en destaquem els 10 punts principals:

1) Es redueix substancialment la llista de mots amb accent diacrític, que passen de 150 a 14. A més, s’escriuen sense accent diacrític els compostos i derivats, com adeu-siau, marededeu, rodamon o a contrapel.

L’accent diacrític es manté en les següents paraules monosíl·labes: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, són/son, té/te, ús/us, vós/vos.

2) Apareix el guionet en alguns mots compostos prefixats. Per exemple, exdirectora general passa a ser ex-directora general, i art no figuratiu esdevé art no-figuratiu. Ara bé, s’escriuen aglutinats i sense guionet un sensepapers, a matadegolla clocpiu, i aglutinats i amb guionet déu-n’hi-do i déu-n’hi-doret.

3) Se suprimeix la dièresi en els derivats cultes acabats en –al, com fluidal, laicalhelicoidal o trapezoidal.

4) S’accentuen les formes baleàriques de la primera persona del present d’indicatiu d’alguns verbs de la primera conjugació. Aquesta norma es concreta en els verbs acabats en –enar i –esar amb tenen accent greu (è), com anomèn, esmèn, o remèn; les dels verbs acabats en –essar amb accent agut (é), com confésexprés, oingrés; i les dels verbs acabats en –osar i –ossar amb accent greu (ò), com dispòsimpòsdestròs.

5) S’escriu rr quan el so [r] apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical. Per exemple, arítmia esdevé arrítmia i coresponsable passa a ser corresponsable. Es dón el mateix cas en els mots erradicar o errumpent, i en els compostos amb els radicals grecs com raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)-, rodo-, -rràfia, -rrexi i –rrinc. En són exemples cefalorraquidi i otorrinolaringòleg.

6) Els compostos amb el segon formant comencen per s seguida de consonant i sense e epentètica. És el cas de microscòpictermòstat o atmosfera.

7) S’han incorporat entrades noves com aiatol·là, blog o cànnabis.

8) S’han modificat gràficament mots com nietzschià, que esdevé nietzscheà, o sèquia que passa a ser séquia.

9) S’han resolt alguns dubtesen relació amb antropònims i topònims, com ara Dèbora, Raül, Rubènel Figueró, Montgrony, Binibèquer,

10) S’han aclarit qüestions sobre neologismes i manlleus freqüents. És el cas de lèxic patrimonial com cotó-en-pèl omenysestimar; manlleus com fitnesgòspelgruyèreoff the record; i compostos i derivats com antisistema, contrarellotge isensesostre.

Aquesta nova ortografia s’ha fet per reduir la dispersió de materials que conformen la normativa vigent. Està previst que aquesta proposta ortogràfica es ratifiqui en la reunió del Ple de l’Institut del pròxim 17 de novembre, i que es comercialitzi a principis de 2017. Ara s’ha obert un període de comentaris per part dels membres de l’IEC i, un cop es ratifiqui, tindà una aplicació de cinc anys.

El mateix dia que s’ha fet públic aquest document, també s’ha presentat l’edició en paper del Diccionari Normatiu Valencià de la mà dels lexicògrafs coordinadors de l’obra Jordi Colomina i Josep Lacreu. L’edició en paper recull 93.000 termes, amb una gran riquesa de fraseologia i locucions. Hi ha més de 8.000 les paraules genuïnes del valencià que no estan recollides als alters diccionaris de valencià. La tirada inicial serà de 5.000 exemplars.

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta